13KGHT43 Általános Szerződési Feltételek – Motorolaj Mintabolt
Congrats ! You Got Freeshipping !

Általános Szerződési Feltételek

Motorolaj Mintabolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hatályos: 2019. június 15-től

1. Információ


1.1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Motorolaj Mintabolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Motorolaj Mintabolt Kft.) valamennyi, a www.motorolajmintabolt.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek.

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.motorolajmintabolt.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Motorolaj Mintabolt Kft. nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai


A Szerződést a Vásárló a Motorolaj Mintabolt Kft.-vel köti meg, amelynek adatai a következők:
Név: Motorolaj Mintabolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 120.
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-343463
Adószám: 26690553-2-42
Számlaszám: MagNet Bank Zrt. 16200223-10106891
Telefonszám: +36 50 105 4454
WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 50 105 4454
Munkanapokon: Hétfő-Kedd 8:30-17:00 és Szerda-Csütörtök-Péntek 7:30-18:00
E-mail: rendeles@motorolajmintabolt.hu
Postacím: 1147 Budapest, Csömöri út 120.
A szerződés nyelve: magyar

3. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk


3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.motorolajmintabolt.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik

3.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Vásárlói kör meghatározása: A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg.

3.4. A Motorolaj Mintabolt Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

3.5. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.6. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

3.7. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségen.

3.8. A Motorolaj Mintabolt Kft. fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az előre utalással, vagy utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.9. Amennyiben annak ellenére, hogy a Motorolaj Mintabolt a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Motorolaj Mintabolt Kft. nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.10. A Motorolaj Mintabolt Kft. a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

3.11. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél a Motorolaj Mintabolt Kft. a megrendelés teljesítését megtagadja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek sorozatosan kárt okoz úgy a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

3.12. Hibás ár esetén amennyiben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, melyet egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4. A megrendelés folyamata


4.1. Regisztráció

4.1.1. A Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges.

4.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek a Vásárlót fel kell vinnie a rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

4.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a Motorolaj Mintabolt Kft. nem felel.

4.1.4. A Motorolaj Mintabolt Kft. a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Motorolaj Mintabolt Kft. nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a Motorolaj Mintabolt Kft. az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Motorolaj Mintabolt Kft.-t. A Motorolaj Mintabolt Kft. az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Motorolaj Mintabolt Kft. adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

4.1.7. A Motorolaj Mintabolt Kft. minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatók.

4.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Motorolaj Mintabolt Kft. 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a Motorolaj Mintabolt Kft. a jogszabályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

4.2. A megrendelés

4.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (HUF), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás ára akkor nem része a Motorolaj Mintabolt Kft. kínálatában szereplő termékek árának, amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

4.2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, túlméretes (30Kg súlyt meghaladó) megrendelés esetén a felárat. A kiszállítási költséget a „Szállítási díjak és feltételek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától és a csomagolás módjától, valamint a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

4.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

4.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gombtól balra eső számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy a kosár tartalmára lép tovább, vagy azonnal a fizetés gombot nyomva befejezi a vásárlást, vagy a jobb felső X jelet megnyomva folytatja a vásárlást a Webáruházban.

4.2.6. Ha a vásárlást folytatja, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy kattintás után felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Kosár” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés ellenőrzését, folyamatát, a „Fizetés” feliratot választva pedig egyszerűbb, gyorsabb módon véglegesítheti azt, a kosár külön áttekintése nélkül.

4.2.7. Ha a fentiek szerint a „Kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.8. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

4.2.9. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Szállítási mód” felirat kattintás után az átvételi lehetőséget kell kiválasztani. Ezt követően a fizetési módot, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat. Ezen adatok bármelyikén még lehet változtatni.

4.2.10. Ezt követően a „Megrendelés véglegesítése” feliratra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelés rendszerünkbe érkezéséről tájékoztatjuk, tehát véglegessé válik. a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Motorolaj Mintabolt Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

4.2.11. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra.

4.2.12. A megrendelést a Motorolaj Mintabolt Kft. csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Motorolaj Mintabolt Kft. 1.1. pontban írt weboldalán.)

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte


5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Motorolaj Mintabolt Kft. automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A rendeles@motorolajmintabolt.hu-ról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget.

5.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése a Motorolaj Mintabolt Kft.-hez beérkezett. Megrendelésének a Motorolaj Mintabolt Kft.-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 12 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Motorolaj Mintabolt Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A Motorolaj Mintabolt Kft. a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.

5.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek nem áll módjában.

5.5. a Motorolaj Mintabolt Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. A Motorolaj Mintabolt Kft. külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszere a levélszemét/spam mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért a Motorolaj Mintabolt Kft. kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/spam és a Promóciós mappát egyaránt. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a rendeles@motorolajmintabolt.hu címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért a Motorolaj Mintabolt Kft. felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat a Motorolaj Mintabolt Kft. általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail (tárgya: „Motorolaj Mintabolt Kft. #MM---- rendelés” sorszám és megnevezés) Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

5.6. Amennyiben a Motorolaj Mintabolt Kft. szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Motorolaj Mintabolt Kft. köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.7. A Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a Motorolaj Mintabolt Kft. vagy a Futárszolgálat, vagy a PICK PACK Pont, érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagy méretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

6. A megrendelés adatainak tárolása


A megrendelés adatait a Motorolaj Mintabolt Kft. a Shopify Inc. (150 Elgin Street, 8th floor, Ottawa, Ontario 1L4, Canada) által nyújtott felhőalapú szolgáltatásban tárolja. Miután Ön megadta a Motorolaj Mintabolt Kft. részére az e-mail címét, a Motorolaj Mintabolt Kft. – az 5. pontban említett, megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF linkjét, melyet áttanulmányozhat.

7. Fizetési módok és feltételek


7.1.Fizetés banki utalással

7.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki előre utalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-ben megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint a Motorolaj Mintabolt Kft. bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

7.1.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 3 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

7.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amely a Motorolaj Mintabolt Kft. bankszámlájára érkezést jelent.

7.1.4. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a MagNet Bank Zrt.: 16200223-10106891, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.

7.2. Fizetés utánvéttel

7.2.1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként maximum 200.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékű lehet (mely átvételi módonként eltérő lehet és a szállítási feltételeknél részletezve van).

7.2.2. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2.4. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál előfordulhat, hogy nincs váltópénz, így kérjük, mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

7.2.3. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

7.2.4. Utánvétes fizetések visszatérítését a Motorolaj Mintabolt Kft. szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás). Postai visszatérítés a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek nem áll módjában. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag Mintaboltunkban visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a Motorolaj Mintabolt Kft. erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Motorolaj Mintabolt Kft. nem vállal felelősséget.

7.3. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

7.3.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

7.3.2. A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál a MagNet Bank Zrt. aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

7.3.3. A Motorolaj Mintabolt Kft. részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Motorolaj Mintabolt Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Motorolaj Mintabolt Kft. irányába az általa okozott károk tekintetében.

7.3.4. Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a Motorolaj Mintabolt Kft. a nem személyesen az üzletben történt vásárlásról kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft. minősített szolgáltató készíti el a Motorolaj Mintabolt Kft. megbízásából, melyet minden kiszállítást választó Vásárlónak e-mailben továbbít. A személyesen üzletben Vásárlók esetén választható elektronikus és papír alapú számlaképzés is.

7.3.5. A Motorolaj Mintabolt Kft. által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

7.3.6. A számlakészítés során átadott adatokat Motorolaj Mintabolt Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A Motorolaj Mintabolt Kft. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

8. Átvétel: személyes átvétel, szállítási módok, szállítási díjak és feltételek


8.1. Személyes átvétel

8.1.1. A Webáruházban történő megrendelések esetén a Motorolaj Mintabolt Kft. üzletében (1147 Budapest, Csömöri út 120.) személyes átvételi lehetőséget tud biztosítani. Vásárló a személyes átvétellel kért megrendelését nyitvatartási időben veheti át az átvételi értesítést követően (Vásárló e-mail értesítőt kap az átvételről.) A Motorolaj Mintabolt Kft. a levélhez nem mellékeli a számlát, annak átvételi módját a Vásárló személyesen az üzletben döntheti el (e-számla illetve nyomtatott). Áruátvétel webáruházban leadott rendelés alapján lehetséges. Az átvételre 4 nap áll a Vásárló rendelkezésére, ezt követően a rendelés törlésre kerül.

8.1.2. Ügyfélszolgálat elérhetősége hétfőtől-keddig 08.30-17.00 óra, és szerdától-péntekig 7:30-18:00 között; telefon +36 50 105 4454; e-mail rendeles@motorolajmintabolt.hu

8.2. Kiszállítás

8.2.1. A Motorolaj Mintabolt Kft. a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő - illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár Motorolaj Mintabolt Kft.-nek történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került. Az átadásról Motorolaj Mintabolt Kft. e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla.

8.2.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérők, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén a Motorolaj Mintabolt Kft. azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.

8.2.3. A Motorolaj Mintabolt Kft. a megrendeléseket a Vásárló döntése szerint - amennyiben nem a személyes átvételt választja - szintén teljesítheti a következő, megrendeléskor választható módon: Futárszolgálat, vagy fix pontos átvétel. Fix pontos átvételnek kell tekinteni minden olyan átvételi módot, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem a Motorolaj Mintabolt Kft. saját átvevő pontja, úgymint: PostaPont (a jelen ÁSZF használatában: Átvételi Pont). Az átadásról a Motorolaj Mintabolt Kft. e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, aki Budapesten a következő munkanapon már átveheti a rendelését, még vidéken 2 munkanapon belül. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla. Az átvételre 5 munkanap áll rendelkezésre a PostaPont értesítő sms-t követően, ezután törlésre kerül. MPL Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@posta.hu, +36 1/767 8282 (H-K-Sze-P: 08.00-17.00, Csüt: 08.00-20.00)

8.2.4. Futárszolgálat Házhoz (lakcímre vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit a Magyar POSTA Zrt. – MPL Futárszolgálat biztosít. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Magyar POSTA Zrt. – MPL (Magyar Posta Logisztika) Futárszolgálat; Tel.:+36 1 333 7777; e-mail: customer.service@posta.hu; Web: https://posta.hu/ugyfelszolgalat. A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz, amelyet az alapdíj tartalmaz. Első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

8.2.5. Fix pontos átvételi lehetőség

*MPL PostaPont:
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postapoint

8.2.6. Szállítási díjak és feltételek

A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás típusától függő szállítási díjat kell megfizetni. A mindenkori szállítási díjak jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, melyet Vásárló a vásárlás előtt a linkre kattintva részletesen megismerhet.
Kiszállítás maximális súlyhatárát meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést a Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult visszautasítani. A Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a Motorolaj Mintabolt Kft. vagy a Futárszolgálat, vagy az MPL PostaPont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagy méretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

8.2.6.1. Futárszolgálat

8.2.6.1.1. A Motorolaj Mintabolt Kft. kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

8.2.6.1.2. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a Motorolaj Mintabolt Kft., illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.6.1.3. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Motorolaj Mintabolt Kft. Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Motorolaj Mintabolt Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.6.1.4. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

8.2.6.1.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a Motorolaj Mintabolt Kft.-hez, amely a Motorolaj Mintabolt Kft. számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.6.1.6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló az MPL futárszolgálatnak aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. A Motorolaj Mintabolt Kft. az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

8.2.6.1.7. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a Motorolaj Mintabolt Kft. díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi A Motorolaj Mintabolt Kft. Ügyfélszolgálata felé (rendeles@motorolajmintabolt.hu). Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében a Motorolaj Mintabolt Kft. rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

8.2.6.1. Átvételi pontok

8.2.6.1.1. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a Motorolaj Mintabolt Kft., illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.6.1.2. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Motorolaj Mintabolt Kft. Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Motorolaj Mintabolt Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.6.1.3. Átvételi Ponton a termék átvételi határideje a 5 munkanap, mely lejártakor a Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállítása a Motorolaj Mintabolt Kft.-hez a Motorolaj Mintabolt Kft. számára plusz költséget jelent. Vásárló számára a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a szállítás költséget levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.6.1.4. Szállítási díjak és feltételek PostaPont esetén: https://motorolajmintabolt.hu/pages/szallitasi-dijak-es-feltetelek

9. Elállási jog


9.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9.2. A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól
-a terméket,
-több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
-több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
-ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

9.3. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségen keresztül, a Motorolaj Mintabolt Kft. részére.

9.4. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Motorolaj Mintabolt Kft. az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során.

9.5. A Vásárlót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.6. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.7. A Motorolaj Mintabolt Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.8. A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t a Motorolaj Mintabolt Kft.-nek személyesen visszaszállítani vagy a Motorolaj Mintabolt Kft. fenti 1. pontban feltüntetett címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy személyesen a Motorolaj Mintabolt Kft. üzletében átadja. Elállás esetén terméke(ke)t eredeti csomagolásával kell visszajuttatni a Motorolaj Mintabolt Kft. részére.

9.9. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (A Motorolaj Mintabolt Kft. a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)

9.10. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható. A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az eredeti, gyári csomagolásban keletkezett kár (felbontásra és/vagy részben felhasználásra került, a zárókupak el lett távolítva). Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Motorolaj Mintabolt Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (A Motorolaj Mintabolt Kft. a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén a Motorolaj Mintabolt Kft. fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve érték csökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség. Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést a Motorolaj Mintabolt Kft. a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a gyári csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.

9.11. Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a Motorolaj Mintabolt Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig; A Motorolaj Mintabolt Kft. a 9.13 pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Motorolaj Mintabolt Kft. által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során a Motorolaj Mintabolt Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Elállásnál a Motorolaj Mintabolt Kft. nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás, vagy a csomagolás díja.

9.12. A Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.13. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog többek között:
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, környezetvédelmi vagy minőség romlási okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

9.14. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat a rendeles@motorolajmintabolt.hu e-mail címen, illetve a 1147 Budapest, Csömöri út 120. postacímen.

10. Számlázás


10.1 A Motorolaj Mintabolt Kft. a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre, mely alól a személyes átvételkor helyben kinyomtatott (és e-mailben is megküldött) számlaadás képez kivételt. A számla a megrendelés összekészítését követően külön email-ben kerül elküldésre, amennyiben Vásárló a kiszállítást, vagy fix pontos átvételt igényelt. (Fix pontos átvétel minden olyan átvételi mód, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg, úgymint: MPL PostaPont.) (Figyelem: egyes levelezőrendszerek az értesítő levelet a Promóció -, vagy Spam mappába helyezhetik, ezért ajánlott azok ellenőrzése!)

10.2 A Motorolaj Mintabolt Kft. által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

10.3 A Motorolaj Mintabolt Kft. számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában a Motorolaj Mintabolt Kft. a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. A Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk

10.4 A Motorolaj Mintabolt Kft. a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy a Motorolaj Mintabolt Kft. új számlát állít ki. Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy a Motorolaj Mintabolt Kft. a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tárgyhót követően a számla már nem módosítható.

10.5 Átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a megadott számlaszámnak, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

11. Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel


A Motorolaj Mintabolt Kft. ügyfélszolgálati időben elérhető.
Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:
Motorolaj Mintabolt Kft. Ügyfélszolgálat, rendeles@motorolajmintabolt.hu
Tel.: +36 50 105 4454
Munkanapokon hétfő–kedd: 08:30–17:00, szerda-péntek: 07:30-18:00

Vagy írhat a Motorolaj Mintabolt Kft. Ügyfélszolgálat címére:
Motorolaj Mintabolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1147 Budapest, Csömöri út 120.

12. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

12.1.1. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Motorolaj Mintabolt Kft. tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Motorolaj Mintabolt Kft. részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

12.1.2. A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.
Szóbeli panasz esetén:
- személyesen az üzletben nyitvatartási időben.
- telefonon keresztül az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.
Írásbeli panasz esetén (a Motorolaj Mintabolt Kft. írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):
- postai úton (levelezési cím: 1147 Budapest, Csömöri út 120.)
- elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: rendeles@motorolajmintabolt.hu )
- az üzletben a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

12.1.3. A Motorolaj Mintabolt Kft. üzletében a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

12.1.4. A szóbeli panaszokat a Motorolaj Mintabolt Kft. lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

12.1.5. A Motorolaj Mintabolt Kft. a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

12.1.6. A Motorolaj Mintabolt Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

12.1.7. Minden egyéb esetben a Motorolaj Mintabolt Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

12.1.8. A Motorolaj Mintabolt Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

12.1.9. A panasz elutasítása esetén a Motorolaj Mintabolt Kft. az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

12.1.10. A Motorolaj Mintabolt Kft. a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

12.2. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

12.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

12.3. Békéltető testületek

12.3.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.
https://edigital.hu/bekeltetotestulet

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

12.3.2. Bírósági eljárás.
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

13. Személyes adatok védelme


Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi A Motorolaj Mintabolt Kft. Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Motorolaj Mintabolt Kft. a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

14. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása


14.1. A Motorolaj Mintabolt Kft. jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

14.2. A Motorolaj Mintabolt Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át. Regisztrált vásárlók irányába a hírlevélre feliratkozók felé a nagyobb változásokról értesítést küld a Kft. érvénybe lépés előtt 24 órával.
Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2019. június 15.
Jelen ÁSZF letölthető: www.motorolajmintabolt.hu oldalon.

15. Vegyes rendelkezések


15.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
- a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

16. Nyereményjáték


A Motorolaj Mintabolt Kft. fenntartja a jogot magának, hogy időről időre nyereményjáték keretében sorsolást szervezzen.
A nyereményjáték jellemzően a termék/termékek értékeléséhez kapcsolódik, mellyel ajándékot lehet nyerni. A Vásárló ilyen esetben értékelést írhat a Motorolaj Mintabolt Kft.-től vásárolt termékről a megvásárolt termék adatlapján található értékelő felületen. A Motorolaj Mintabolt Kft. nyilvánosan közli az értékelési időszakot (tól-ig, naptári nap és óra/idő szerint megjelölve, valamint a sorsolás dátumát.

Webáruházunk a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie) használ. Bővebb információért kattintson a "Tovább" linkre!